Muzea v Praze

Národní muzeum

Národní muzeum je přední česká muzejní instituce. Jedná se o největší muzeum České republiky se sbírkami nesmírné velikosti. Sbírky tvoří hmotné doklady vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména v oborech mineralogie, geologie, petrologie, paleontologie, hydrobiologie, mykologie, botaniky, entomologie, zoologie, antropologie, prehistorie a protohistorie, středověké archeologie, klasické archeologie, českých dějin, národopisu, numismatiky vč. mimoevropské, dějin divadla, dějin tělesné výchovy a sportu, pravěku a starověku Předního východu a Afriky, mimoevropské etnografie, asijské kultury, muzikologie a knihovědy.
Web Národního muzea >>
Národní muzeum
Národní muzeum

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje techniky, průmyslu, dopravy, architektury a vědy české i zahraniční provenience. Ve sbírkách Národního technického muzea jsou takové unikáty jako astronomické přístroje ze 16. století, se kterými pracoval Tycho Brahe, první československý automobil nebo jedny z nejstarších daquerrotypií na světě. Národní technické muzeum se po čtyřech letech otevírá veřejnosti a představuje pět nových expozic.

Dějiny dopravy

Dopravní hala, jež je srdcem NTM, v samostatných příbězích ukazuje historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a v kratších exkurzech pak i úseky z dějin železniční dopravy a vývoje hasičské techniky na území České republiky.

Architektura, stavitelství a design

Muzeum architektury a stavitelství představuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích v letech 1860 až 1989. Vystaveny jsou jak původní tak zcela nové architektonické modely staveb včetně sochařských doplňků plus četné skici, plány a fotografie, charakterizující jednotlivé slohové etapy a přibližující velké osobnosti české architektury.

Astronomie

Expozice Astronomie, koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd – unikátních sbírkových předmětů, v úvodní části eliptického půdorysu Z dějin astronomického poznání představuje nejvýznamnější mezníky v dějinách astronomie v časovém rozpětí cca 6 000 let. Druhá část expozice Z dějin astronomických přístrojů ukazuje v šesti tématických celcích přístroje používané v astronomii v různých historických obdobích od 15. do 20. století.

Fotografický ateliér

Vývoj fotografie, její uplatnění a vliv od 19. století až dodnes, je prezentován společně se základními fotografickými procesy a jejich vývojem ve stylizovaném fotografickém ateliéru – rekonstrukci dobového studia k portrétování z počátku 20. století. Jednotlivá historická období jsou dokumentována používanými přístroji a originálními fotografiemi ze života společnosti.

Tiskařství

Prostřednictvím vystavených strojů má návštěvník expozice možnost se seznámit s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledovat jejich vývoj od vynálezu knihtisku až po současnost. Tiskařské stroje jsou vystaveny v prostoru svým architektonickým řešením připomínajícím autentickou atmosféru průmyslového prostředí tiskárny.

Otevírací doba:

denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Otevření pro veřejnost od 16. února 2011

Vstupné:

plné: 150 Kč, snížené: 100 Kč, rodinné: 350 Kč
Web Národního technického muzea >>
Národní technické muzeum
Národní technické muzeum

Muzeum Franze Kafky

Dlouhodobá výstava „Město K. Franz Kafka a Praha“ byla v Praze otevřena v létě roku 2005. Franz Kafka se narodil v Praze 3. července 1883, zemřel v rakouském sanatoriu v Kierlingu 3. června 1924 a 11. června byl pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze - Strašnicích. Výstava vznikla a byla otevřena roku 1999 v Barceloně. V letech 2002 - 2003 proběhla její repríza v Jewish Museum v New Yorku. V roce 2005 byla instalována v jedinečných prostorách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy v Praze.
Web Muzea Franze Kafky >>
Muzeum Franze Kafky
Muzeum Franze Kafky

Muzeum hraček

Muzeum hraček sídlí ve dvou patrech bývalého Nejvyššího purkrabství v Jiřské ulici 6. Je zde vystaven bezpočet unikátních historických evropských a amerických hraček. Exponáty v 80 vitrínách, v 11 sálech se soustřeďují na 150-ti letou historii dřervěných i plechových hraček, na vývoj panenek, jejich pokojíčků , měšťanských i šlechtických domů zařízených do nejmenších podrobností. Dějiny "zlatého věku hraček" začínají kočárky taženými plechovými koníky, auty, motorkami a pokračují přehlídkou letadel, vducholodí, parníků i zaoceánských parolodí až k dětské železnici s nejstaršími Märklinovými lokomotivami, vlaky a nádražími.Vedle cirkusové manéže s plechovými natahovacími artisty a šašky je třeba připomenout expozici nejstarších plyšových medvídků a hraček nejvíce budící pozornost mladých lidí: Plechové roboty, charakterní postavy z "hvězdných válek" Star Trek a Star Wars, dále Aktion Team, G.I.Joe, a tři sály muzea presentující tisícovku panenek Barbie, jejího padesátiletého vývoje.
Web Muzea hraček >>
Muzeum hraček
Muzeum hraček

Letecké muzeum Kbely

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha - Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž 85 je vystaveno ve čtyřech krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, uniformy, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.
Web Leteckého muzea Kbely >>
Letecké muzeum Kbely
Letecké muzeum Kbely

Vojenské muzeum Lešany

Mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sázavou, v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren, se od roku 1996 nachází expozice Vojenského technického muzea Vojenského historického ústavu Praha. V současné době ji tvoří více než 700 historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející z období od roku 1890 až do současnosti. Sbírky jsou široké veřejnosti prezentovány v deseti halách, pod šesti přístřešky a na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu. Unikátní je zejména sbírka československých vojenských dopravních prostředků (tanků, motocyklů, nákladních a velitelských automobilů) z období 1918 - 1939 a kolekce kanónů systému Škoda. Z období studené války mezi jedinečné exponáty patří raketová technika a také tanky (jak z výzbroje Varšavské smlouvy, tak z výzbroje NATO). Expozičním pojetím se muzeum hlásí k moderním trendům prezentace sbírek technické povahy. Vzorem jsou od samého počátku britská muzea, která udávají krok současnému vývoji v této oblasti muzejnictví. Každoroční obměna i poutavé představování exponátů v pohybu a postupné zdokonalování výstavních prostor muzea tak návštěvníkům umožňuje lépe nahlédnout do tajů nejen čs. vojenské technické historie. Každoročně na otevření a v průběhu letní sezóny v muzeu v ARÉNĚ LEŠANY probíhají ohlášené akce s prezentací historické techniky v pohybu. Největší událostí roku bývají tzv. Tankové dny, které se konají vždy poslední srpnovou sobotu.
Web Vojenského muzea Lešany >>
Vojenské muzeum Lešany
Vojenské muzeum Lešany
 
Prager v Praze hodnocení